زبان: English | فارسی

درباره ما

شرکت کتاب شاه محمد با سابقه اضافه از سی سال خدمت در عرصه فروش، پخش، نشر و چاپ کتاب در افغانستان، دریچه روشنائی را به روی علاقه مندان کتاب در روزهای سیه و تاریک باز داشته و فعلاً به بزرگترین منبع افغانستان شناسی با داشتن اضافه از ۱۷۰۰۰ عنوان کتاب در مورد کشور به زبانهای مختلف جهان تبدیل گردیده است. ساحه فعالیت ما تنها درباره افغانستان نمی باشد بلکه با وارد نمودن کتاب در ساحات مختلف علمی وتحقیقی چون انجنیری، حقوقی، اقتصادی، مدیریت، کمپیوتر، زبان و ادبیات فعالانه سهم خویش را در خدمت به دانشجویان و بازسازی افغانستان ایفاء می نماییم.