زبان: English | فارسی

ظهور افغانستان نوین

توسط:
وارتان گریگوریان
سال چاپ:
2009
قطع:
جلد سخت 715
ISBN:
9789640444856
ابعاد:
7" x 9" x 2"
وزن :
1.5 KGs
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1700
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

نویسنده تلاش کرده است تا تکامل تدریجی افغانستان نوین را که از عصر "امیر شیرعلی خان " در این کشور آغاز شده است ترسیم کند. آن گونه که در مقدمه کتاب به آن اشاره شده است، نویسنده برای تکمیل تحقیقات در مورد تاریخ مدرن افغانستان، بیش از هشت سال وقت صرف کرده است و برای این منظور سفرهایی به انگلستان، فرانسه، افغانستان، هند، پاکستان، ایران و لبنان داشته است. منابع نویسنده در این اثر، کتاب های موزه انگیس و اداره ثبت احوال لندن، کتابخانه ملی پاریس، کتابخانه دانشگاه آمریکایی بیروت، کتابخانه مجلس تهران و بسیاری از کتابخانه های مشهور منطقه ای و بین المللی بوده است، که نام تمام آثاری که در این کتاب مورد استفاده نویسنده قرار گرفته است در پایان کتاب ذکر شده است. فصل اول کتاب به معرفی افغانستان و مرزهای این کشور اختصاص یافته و نویسنده به طور مختصر به تاریخ اجتماعی و اقتصادی افغانستان اشاره کرده است. حمله "مغول " و "تیمور لنگ " به افغانستان و تاثیر ایران شعیه مذهب بر این کشور از دیگر مباحثی است که در فصل اول کتاب آمده است.

Emergence of Modern Afghanistan - by Vertan Gregorian

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5