زبان: English | فارسی

هزاره ها (تاریخ، فرهنگ، سیاست، اقتصاد)

توسط:
سید عسکر موسوی
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد سخت
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 950
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

هدف از تالیف این کتاب، سه چیز بوده است که اولین و مهمترین آن افزایش اطلاعات نویسنده درباره تاریخ و فرهنگ ملیت خود می باشد. دومین هدف، گرد آوردن اکثر (اگر همه اش نباشد) موضوعات و آثار منتشر شده و منتشر نشده در رابطه با ملیت هزاره در یک مجلد بوده است. سومین هدف، تشکر و سپاسگزاری است از تحقیق عالی که به وسیله نویسندگان صورت گرفته و در بخش پایانی هر فصل یاد آوری شده است.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5