زبان: English | فارسی

خاطرات و تاریخ (افغانستان ۱۳۰۲-۱۳۴۴ ش)

توسط:
جنرال میر احمد مولایی
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1150
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

در پژوهش های تاریخ، فرهنگ، جامعه شناسی، مردم شناسی، اقتصاد، سیاست و دسترسی به یادداشت ها و خاطرات افراد و اشخاص، اهمیت ویژه ای دارد. این اهمیت از آنجا ناشی می شود که در منابع دیگر مانند کتاب های تاریخ، سیاست و فرهنگ و به دلیل گستردگی محتوا و درازنای زمان، مجال درنگ بایسته برای درج و ذکر جزئیات وجود ندارد. در این منابع عمدتا به ذکر خطوط کلی و اهم ماجراها و حوادث، که نتیجه کردارها است و نه بیان انگیزه ها و عوامل و اسباب، بسنده می شود. اما منابع تفصیلی تر مانند تاریخ های محلی و سلسله ها و خاطرات و یادداشت های خصوصی، خلا منابع فشرده را پر می کند. از این میان خاطرات و خاطره نویسی را به پشت پرده وقایع تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می توان مانند کرد، زیرا در این منابع نه تنها اطلاعات ارزشمند در مورد آنچه که در روی صحنه دیده می شود، وجود دارد، بلکه گروه کثیری از مردم، حوادث و وقایع خرد و کلان و حتی مسائل فردی و شخصی بسیاری را می توان یافت که هر یک برای تفسیر و تحلیل دقیق و روشن آنچه که در روی کار دیده می شود، بسیار سودمند تواند بود.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5