زبان: English | فارسی

افغانان

توسط:
مونت استوارت الفنستون
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1450
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Persian Translation of (An Account of the Kingdom of Caubul, by: M. Elphinestone)
Trans. M. Asif Fikrat
با آنکه از اوایل سده نوزدهم میلادی که این کتاب تالیف و منتشر شده، تا کنون آثار متعددی در زمینه افغان شناسی انتشار یافته است، کتاب الفنستون همچنان در صدر مآخذ و مراجع پژوهشهای دائرةالمعارفی و مردم شناسی قرار دارد. شاید این به دلیل احساس مسوولیت نویسنده در برابر وظیفه خطیری بوده است که از طرف حکومت هند انگلیسی به او سپرده شده بود، که خواندده میتواند آنرا در نقاط مختلف کتاب در یابد.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5