زبان: English | فارسی

افغانستان در پنج قرن اخیر

توسط:
میر محمد صدیق فرهنگ
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد سخت 1303
ابعاد:
9.5" x 7" x 2.9"
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1800
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Afghanistan History (Afghanistan in the Last Five Centuries)
By: Muhammad Sidiq Farhang
"انگیزه تجدید چاپ کتاب تاریخ پنجصد ساله افغانستان ""افغانستان در پنج قرن اخیر"" اثر محقق و پژوهشگر گرانمایه مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، برای ما نایاب شدن نسخه های آن و نیاز فزاینده علاقه مندان به تاریخ و فرهنگ افغانستان، در کشورهای مختلف بدین کتاب گرانقدر بود.
در مقطعی از تاریخ معاصر، که از یک سو جهان به سوی گفت و گوی تمدنها گام بر می دارد و از سویی دیگر نمادهای کشور افغانستان به دست گروهی نادان و بی خرد به کام نابودی کشانده شده است، ضروری به نظر می رسید که این تاریخ مهم و پنجصد ساله، در دسترس مردمی باشد که همواره ققنوس وار از دل خاکستر سر بر کرده اند"

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط