زبان: English | فارسی

مقالات سرور گویا اعتمادی

توسط:
سید محمود رار
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1250
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

"محمد سرور متخلص به گویا اعتمادی فرزند جمعه خان اعتمادی، در سال ۱۲۸۰ خورشیدی در یک خانواده سر شناس بدنیا آمد. نیای او سردار عبدالقدوس اعتماد الدوله از رهبران بزرگ نظامی، سیاسی و صدر اعظم امان الله خان بود.

گویا نزد استادانی مانند ملک الشعرا، قاری عبدالله درس خوانده و خلیل الله خلیلی و عبدالرحمن پژواک از یاران نزدیکش بودند، وی پس از اکمال تحصیلاتش در ۱۳۰۲ خورشیدی به عضویت ادارهء مطبوعات وزارت امور خارجه در آمد و بعد ها در وزارت معارف وقت بکار پرداخت، پس از بنیاد و تاسیس انجمن ادبی کابل، موصوف به عضویت آن در آمد و در همین هنگام بود که با نوشتن مقاله هائی ارزشمند، آوازه ای بلند فراچنگ آورد.

گویا در ۱۳۲۷ شمسی به دعوت وزارت فرهنگ و هنر ایران برای شرکت در جشن هزارمین سالگرد تولد فردوسی به آن کشور سفر کرد و در سال ۱۳۴۵ ش نیز در کنگرهء ایران شناسی در تهران شرکت نمود.

در سفر اقبال لاهوری به افغانستان سمت مهماندار رسمی وی را عهده دار بود.

سرور گویا، تالیفات متعددی در را احیای تاریخ زبان و ادب دری را دارا بوده و نوشته هایش در نشریه های گوناگون منتشر شده است".

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5