زبان: English | فارسی

آریانا، فروغ فرهنگ، و مردان پاروپامیزاد

توسط:
شاه زمان وریز ستانیزی
سال چاپ:
2010
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 150
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

"مورخ و تاریخ نویس فردیست که باید نمونه و الگوی روشن ضمیری و روشن بینی بوده با قلب مملو از راستی به این امر سترگ یعنی روشن سازی زوایای تاریک زندگی کشورها و اقوام بپردازد. و آنچه را که در پشت پرده های سیاست و زندگی اجتماعی مردمی و کشوری صورت می گیرد، برای مردمش و برای جهانیان روشن سازد.

استاد احمد علی کهزاد که در ثور ۱۲۸۷ در شهر کابل زاده شد و همانجا هم به تعلیم و تحصیل پرداخت، روشن نگری بود که رگه های نویسنده گی را در کارهایش نخستین بار محی الدین انیس کشف کرد و همان بود که استاد را بدین راه کشاند. بهر حال استعداد و روشن بینی کهزاد خود باعث شد که وی پله های ترقی را یکی بعد دیگری بپیماید و از نام آوران دوران خود گردد. خدمات کهزاد در عرصه های تاریخ نویسی و باستانشناسی همواره مد نظر بوده است. او یکی از بنیان گزاران باستانشناسی در افغانستان است و در این راه همواره متحمل زحمات بیشماری گردیده است.

استاد کهزاد بیش از ۵۳ جلد کتاب مطبوع و صد ها مقاله در مطبوعات داخلی و خارجی انتشار داده است، که از جمله ۳ مجموعه آن در این کتاب گنجانیده شده است"

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5