زبان: English | فارسی

سقوط در هرج و مرج

توسط:
احمد رشيد
سال چاپ:
2011
قطع:
جلد سخت 465
ابعاد:
"6.3 * "9.3 * "1
وزن :
1.5 pounds
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 990
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

هرکس و در هرجایی که لحظۀ اصابت هواپیما ها را به برج هاي دوگانگی در 11 سپتمبر 2001 دیده یاشنیده باشد، هرگز آن لحظه را فراموش نخواهدکرد. این لحظه یک لحظۀ تاریخی است که براي همیشه در عاطفه ما باقی خواهد ماند و به میزان بمباران هسته ای جاپان و جنگ ویتنام، مشخصۀ عصر ما به شمار می رود. پس از این حادثه، هرجا انفجاری صورت گرفته باشد، مردم بلافاصله به این فکر فرو رفته اند که این بار چه چیزی هدف حملۀ تروریستی قرار گرفته است؟ اکنون ما در زندگی روزانۀ خود به این امر عادت کرده ایم که ممکن است ناگهان قربانی حملات تروریستی شویم و بنا براین دریک جهان خشونت و خونریزی به سرمی بریم که اگرچه نه درمیزان، حد اقل در اتفاقی بودن بی سابقه است. در حالی که حملات انتحاری در افغانستان، پاکستان و عراق کاملا قابل پیش بینی است، این گونه حملات در لندن، مادرید، استانبول و بالی پیش بینی پذیر نمی باشند.

در دید نخست، به نظرمی رسد که یازدهم سپتمبر نشانۀ نوعی آشفتگی اجتماعی و ناکامی دولت ها، در جنوب و مرکزآسیا باشد که پس از این از آن، به عنوان "منطقه" یاد می کنم. افغانستان باید از شر خود نجات یابد. رژیم هاي خود کامه در پاکستان و آسیاي مرکزي باید شیوه هاي سرکوب گري را رها کنند و به اعتراضات شهروندان منزوي و فلاکت زده شان گوش فرا دهند. ایران باید به جامعه جهانی باز گردانده شود. غرب باید چشم هایش را به روي واقعیت بگشاید و به عدالت، فقر، فقدان تعلیم و تربیت و منازعات حل ناشده اي چون منازعات کشمیر و افغانستان که مدت هاي مدیدي نادیده گرفته شده بودند و دیگر نمی توان ادامۀ آن را تحمل کرد، از سر مسؤولیت، توجه نشان دهد. غرب و مسلمانانی که به دموکراسی باوردارند، باید دست به دست هم دهند تا بتوانند به کمک یکدیگر با افراط گرایی جدید ومرگ بار اسلامی مقابله کنند." از متن کتاب
درباره نویسنده:
احمد رشید که سالهاست به عنوان یک خبر نگار با تجربه و کار کشته در حوزه آسیاي میانه و کشورش پاکستان فعالیت داشته و قلم می زند، یکی از معدود خبرنگارانی است که اطلاعات گسترده اي راجع به پاکستان دارد که بیش از سه دهه است روابط خاصی با افغانستان، بر قرار کرده است. مشاهدة اوضاع سیاسی پاکستان، تجربه کودتاهاي نظامی یکی پس از دیگري و ناپایداري حکومت هاي غیر نظامی،
مسابقه تسلیحاتی این کشور با کشور بزرگ همسایه اش، هند و رشد تدریجی افراط گرایی اسلامی در این کشور، سلطه نظامیان بر مقدارات پاکستان و توهم دشمنی هند با پاکستان و در نتیجه حمایت ارتش از گروههاي افراطی براي مقابله با این دشمنی توهمی، اطلاعات منحصر به فردي است که تحلیلهای احمدرشید در این کتاب بر آنها مبتنی می باشد. احمد رشید برای رسانه های مشهور جهان از جمله بی بی سی، واشنگتن پوست و دیلی تیلیگراف مینویسد.

Persian (Dari) translation of (Decent into Chaos, By: Ahmad Rashid)
Trans: Hassan Razaee

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط