زبان: English | فارسی

سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان

توسط:
عبدالوهاب مددی
سال چاپ:
2011
قطع:
جلد کاغذی 490
ابعاد:
6.5" x 9.5" x 1.2"
وزن :
1 pound
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1695
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

کتاب حاضر محصول تلاش بیست ساله جناب عبدالوهاب مددی، هنرمند و پژوهشگر شناخته شده موسیقی افغانستان است. او از آن روزگاری که استادان موسیقی هنوز در قید حیات بوده اند دست به کار شده و تنها کارنامه مکتوب موسیقی معاصر کشورش را فراهم آورده است.

مددی در سال 1318 خورشیدی در هرات جشم به جهان گشود.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط