زبان: English | فارسی

اژدهای خودی

توسط:
سید بهاءالدین مجروح
سال چاپ:
2006
قطع:
جلد کاغذی 450
ابعاد:
6.5" x 9" x 1.2"
وزن :
700 gr
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 685
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

Afghanistan Literature, "Selfish Dragon"
Philosophic work by Bahauddin Majroh in Persian.
نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط