زبان: English | فارسی

سفری به وطن، طالبان و بنیاد گرایی اسلامی

توسط:
محمد حسن کاکړ
سال چاپ:
2011
قطع:
جلد کاغذی 312
ابعاد:
8.5" x 5.2" x 0.9"
وزن :
300 gm
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 295
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

نوشته های مورخ و نويسنده مشهور پوهاند داکتر محمد حسن کاکړ بطور کل و بويژه در باره تاريخ معاصر ما، از يکطرف برای هموطنان ما ارزش زياد دارد و از جانب ديگر نوشته های آنها در باره تاريخ معاصر برای مراکز علمی و اکادميک جهانی به عنوان منبع با ارزش و معتبر هميشه قابل توجه و مفيد بوده و می باشد.

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط