زبان: English | فارسی

و شیخ گفت

توسط:
رهنورد زریاب
سال چاپ:
2011
قطع:
جلد کاغذی 116
ابعاد:
8.2" x 5.4" x 0.2'
وزن :
125 gm
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 260
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

"من این نبشته ها را داستایت می نامم. این واژه را از پنج حرف نخست داستان (داستا) و دو حرف پایان حکایت (یت) ساخته ام.

پیش از این دیگران چه در باختر زمین و چه در حوزه زبان فارسی دری از این واژه ها ساخته اند، چون تخلاطره (تخیل+خاطره)، عکاشی (عکاسی+نقاشی)، قصاریخ (قصه+تاریخ)، کاریکلماتور (کاریکاتور+کلمات)، رزمایش (رزمی+آزمایش) و دیگر.

این نبشته ها، روی هم رفته، آمیزه هایی از حکایت های سنتی و داستان های کوتاه هستند و نیز، کوشیده ام تا در این نبشته ها، زبان حکایت های سنتی مان - تا اندازه یی - نگه داشته شود." رهنورد زریاب

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

کتابهای مرتبط