زبان: English | فارسی

فسفر کشاورزی و محیط زیست (باتاکیدبر روش های مدیریت و اندازه گیری

توسط:
دکتر محمد کاظم اقبالی
سال چاپ:
2015
قطع:
جلد کاغذی 348
ابعاد:
9.2x6.6x0.8 inches
وزن :
625 - G
نظر مشتریان:
قیمت:
افغانی 1290
Share With: Please enter correct email address.
Your Name: Please enter your name.
Your Email Address: Please enter correct email address.
Message (optional):
 • Print
 • تقسیم:
 • Share
 • Digg
 • Reddit
 • Facebook
 • Stumbleupon

No Review

نظر شما: 
 • Currently 3.5/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5