زبان: English | فارسی

کتاب ها و دریاها

کتاب ها و رودخانه ها پروژه توسط شرکت کتاب شاه محمد ، برای اولین بار در کشور راه اندازی به منظور را به خوانندگان آثار خود را حتی اگر آنها در مناطق دور افتاده از کشور هستند می باشد.
این 14 متر طول ساخته شده اتوبوس مرسدس بنز آلمان تبدیل به کتابفروشی تلفن همراه سفر در سراسر کشور است.
شما همچنین می توانید از مزایای این سرویس تنها با ما تماس گرفتن و سوار اتوبوس بعدی آمد می توانید به دفتر خود را با هزاران آثار.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه ، لطفا با ما تماس بگیرید با کلیک در اینجا.