زبان: English | فارسی

انجینری،فیزیک و ریاضیات

تکنولوژی بتن (ویراست دوم)

توسط:
آدم نویل جی ...
قطع:
جلد کاغذی 420
نظر مشتری:

Concrete technology (second edition) By: A.M.Neville, J.J. Brooks Translated By: Dr. Ali Akbar Ramazanian Pour In Persian Language بیشتر

قیمت: 760 افغانی

ابزار دقیق و کنترول صنعتی امگا

توسط:
رحیم جهانشاهی، ...
قطع:
جلد کاغذی 456
نظر مشتری:

Instrumentation and Technical Control By: Rahim Jahan Shahee and Ibrahim Fard In Persian Language بیشتر

قیمت: 720 افغانی

کاملترین مرجع کاربردی تحلیل سیستم های قدرت با (ETAP)

توسط:
مهندس سعید احمدیان
قطع:
جلد کاغذی 664
نظر مشتری:

Reference Complete Functional Analysis 0f Power Systems (ETAP) By: Engineer Saeed Ahmadian In Persian Language بیشتر

قیمت: 1200 افغانی

Top classified set of questions specific technical disciplines and professional staff By: Hasan Amini In Persian Language بیشتر

قیمت: 380 افغانی

سوالات تخصصی کنکورکاردانی به کارشناسی معماری

توسط:
مهندس افشین ...
قطع:
جلد کاغذی 352
نظر مشتری:

Associate to Bachelor of Architecture Specialist exam questions By: Engineer Afshin Paraam In Persian Language بیشتر

قیمت: 250 افغانی

تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارمنطقی) ویراست چهارم

توسط:
موریس مانو(ترجمه: ...
قطع:
جلد کاغذی 608
نظر مشتری:

Solution Manual digital design fourth edition By: M.Morris Mano Translated By: Dr. Muhammad Yaqoubi Far بیشتر

قیمت: 480 افغانی
Showing 1 - 6 out of 16
 2   3