زبان: English | فارسی

سفر نامه و خاطرات / فارسی

سفری به وطن، طالبان و بنیاد گرایی اسلامی

توسط:
محمد حسن کاکړ
قطع:
جلد کاغذی 312
نظر مشتری:

نوشته های مورخ و نويسنده مشهور پوهاند داکتر محمد حسن کاکړ بطور کل و بويژه در باره تاريخ معاصر ما، از يکطرف برای هموطنان ما ارزش زياد دارد و از جانب ديگر نوشته های آنها در باره تاريخ معاصر برای مراکز علمی و اکادميک جهانی به عنوان منبع با ارزش و معتبر هميشه قابل توجه و مفيد بوده و ... بیشتر

قیمت: 295 افغانی

از خاطراتم

توسط:
خالد صدیق چرخی
قطع:
جلد کاغذی 415
نظر مشتری:

My Memoirs by: Khalid Sidiq Charkhi نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 250 افغانی

کرباس پوشهای برهنه پا: خاطرات دوکتور محمد حسن شرق از ۱۳۱۰ تا ۱۳۷۰ هـ. ش

توسط:
دوکتور محمد ...
قطع:
جلد کاغذی 314
نظر مشتری:

The Bare-Foot in Coarse Clothes: Memoirs By: Muhammad Hassan Sharq In Persian بیشتر

قیمت: 280 افغانی

آغوش قبر (ترجمه فارسی کتاب اردوی قبر کی آغوش)

توسط:
راجه انور
قطع:
جلد سخت 320
نظر مشتری:

لطفاٌ در باره این کتاب نظریه خویش را ارائه نماید! بیشتر

قیمت: 1250 افغانی

میراب: خاطرات ماموریت افغانستان (۱۳۸۵-۱۳۸۷)

توسط:
مهراب رجبی
قطع:
جلد کاغذی 272
نظر مشتری:

Mirab: Diary of the Afghan Mission By: Mehrab Rajabi In Persian بیشتر

قیمت: 360 افغانی

از آسه مایی تا دماوند (سفرنامه)

توسط:
منوچهر فرادیس
قطع:
جلد کاغذی 148
نظر مشتری:

The Aseah Mai to Damavand : Travels Letter By: Manucheher Faradees In Persian بیشتر

قیمت: 170 افغانی
Showing 1 - 6 out of 13
 2   3