زبان: English | فارسی

کتاب های طبی فارسی و پشتو

عمومي پتالوژي

توسط:
پوهندوی دوکتور ...
قطع:
جلد کاغذی 320
نظر مشتری:

General Pathology By: Professor Dr. Mohammad Asif Husainzai, Dr. Mohammad Tahir Amarkhil In Pashto بیشتر

قیمت: 550 افغانی

لس مشهوري ناروغي: پیژندنه، لاملونه، نښي او درملنه

توسط:
ډاکتر سید ملیار ...
قطع:
جلد کاغذی 198
نظر مشتری:

Top Ten Diseases: Introduction, Causes, Signs and Treatment By: Dr. Sayed Malyar Sadat In Pashto بیشتر

قیمت: 150 افغانی

د کیمیا لابراتواري کړني

توسط:
ښویالی ولي امام ...
قطع:
جلد کاغذی 240
نظر مشتری:

Chemistry Laboratory Practices By: Showyạli Wali Imam Ulfat In Pashto بیشتر

قیمت: 260 افغانی

د بیولوژي: لنډیز، پوښتني او ځوابونه

توسط:
استاد محمد آغا ...
قطع:
جلد کاغذی 136
نظر مشتری:

Biology: Summary, Questions and Answers By: Prof. Mohammad Agha Daadman In Pashto بیشتر

قیمت: 150 افغانی

کلینیکي فارمکولوژي او د درملو طبقه بندي

توسط:
ډاکتر سکندر ...
قطع:
جلد سخت 328
نظر مشتری:

Clinical pharmacology and medicine Drugs classification By: Dr. Sakander Ghafoorzai In Pashto بیشتر

قیمت: 550 افغانی

اولین سال تولد کودک: رهنمایی های مفید در مورد مواظبت از کودکان زیر یکسال

توسط:
مارتین وان آسپرین ...
قطع:
جلد کاغذی 112
نظر مشتری:

Baby's first birthday: useful guidance about the care of children under one year By: Martine Van Asperen Translated By: Sayed Mohammad Hussaini and Frishta Habib In Persian بیشتر

قیمت: 210 افغانی