زبان: English | فارسی

فلسفه و اسلام شناسی/پښتو و فارسی

کلام اولیاء و عرفای اهل سنت

توسط:
زکریا حسینی
قطع:
جلد کاغذی 300
نظر مشتری:

درباره این کتاب نظر تانرا ارائه کنید. بیشتر

قیمت: 320 افغانی

سیر تصوف در افغانستان

توسط:
دکتور عبدالحکیم ...
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتری:

"عده خوانندگان جوان که با مطالعه آثار عرفانی علاقمنداند روزافزون می باشد. مقصد از این کتاب، یاری باین علاقمندان میباشد تا اینکه ""نگاهی به سیر تصوف در افغانستان"" و دیگر کشورهای شرق انداخته و به مطالعه مزید درین زمینه رهنمایی شوند. دکتور عبدالحکیم طبیبی برای تهیه این کتاب جستجوی ... بیشتر

قیمت: 250 افغانی

شرح جامع حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة سنایی

توسط:
دکتر علی اکبر ...
قطع:
جلد سخت 900
نظر مشتری:

نظرتان را در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 1450 افغانی

دائرة المعارف بزرگ اسلامی (دوره 16 جلدی)

توسط:
محمد کاظم موسوی
قطع:
جلد سخت 11200
نظر مشتری:

Larger Encyclopedia of Islamic World 16 Volumes نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید بیشتر

قیمت: 38800 افغانی

په الله تعالی ایمان (معنی، دلایل او غوښتني ئې)

توسط:
حکمتیار
قطع:
جلد کاغذی 192
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 325 افغانی

د تصوف په اړه ځیني حقایق

توسط:
حکمتیار
قطع:
جلد کاغذی 114
نظر مشتری:

Truth about mysticism by: Gulbuddin Hikmatyar نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 315 افغانی
Showing 1 - 6 out of 62