زبان: English | فارسی

حقوق فارسی و پشتو

قاموس اصطلاحات حقوقی

توسط:
پوهنځی حقوق ...
قطع:
جلد کاغذی 275
نظر مشتری:

Law Terminology by: Kabul University, Faculty of Law نظرتانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 350 افغانی

د حقوقي اصطلاحاتو قاموس

توسط:
پوهنځی حقوق ...
قطع:
جلد کاغذی 310
نظر مشتری:

Glossary of Law Terms by: Kabul University, Faculty of Law نظرتانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 350 افغانی

شرح قانون مدنی افغانستان (حقوق فامیل)

توسط:
نظام الدین عبدالله
قطع:
جلد سخت 790
نظر مشتری:

Afghanistan Civil Code نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 1500 افغانی

انسان جهانی یا جهان انسانی

توسط:
تقوی الله تقوی
قطع:
جلد کاغذی 250
نظر مشتری:

Afghanistan Literature (Social Critics) By: Taqi Ullah Taqawi نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 450 افغانی

بنیاد حقوقی مسأله اراضی و مشکل غصب زمین در افغانستان

توسط:
دکتور علوم عبدالکبیررنجبر
قطع:
جلد کاغذی 79
نظر مشتری:

لطفاٌ نظریه خویش را در باره این کتاب ارئه نمائید بیشتر

قیمت: 180 افغانی

قانون جزاء (دجزاء قانون رسمي جریده ګڼه ۳۴۷ نیټه ۱۵/۷/۱۳۵۵ هـ.ش)

توسط:
وزارت عدلیه
قطع:
جلد کاغذی 400
نظر مشتری:

لطفاً نظریه خویش را راجعه به این کتاب ارائه نماید بیشتر

قیمت: 395 افغانی
Showing 1 - 6 out of 485