زبان: English | فارسی

تاریخی پښتو

کندهاري وروڼه

توسط:
محمد معصوم هوتک
قطع:
جلد کاغذی 270
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 180 افغانی

زموږ غازیان

توسط:
محمد ولی ځلمی
قطع:
جلد کاغذی 285
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 600 افغانی

د پښتنو قبیلو شجرې

توسط:
م. ج. سیال مومند
قطع:
جلد کاغذی 310
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 250 افغانی

کندهار د تاریخ په اوږدو کښې

توسط:
مطیع الله روهیال
قطع:
جلد کاغذی 400
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 350 افغانی

د لرغوني کابل فرهنګي څېره

توسط:
پوهاند رازقي ...
قطع:
جلد کاغذی 290
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 500 افغانی

پښتانه د تهذیب په څپو کي

توسط:
ډاکټر باقي درانی
قطع:
جلد سخت 520
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 450 افغانی
Showing 1 - 6 out of 28