زبان: English | فارسی

هنر

صورتگران معاصر افغانستان دوره 2 جلدی

توسط:
دکتور عنایت ...
قطع:
جلد کاغذی 982
نظر مشتری:

لطفاٌ نظریه خویش را در باره این کتاب ارئه نمائید بیشتر

قیمت: 770 افغانی

هنر چیست؟

توسط:
لئون تولستوی
قطع:
جلد کاغذی 275
نظر مشتری:

نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید؟ بیشتر

قیمت: 495 افغانی

دوازده رخ (یاد نگاری دوازده نقاش نادره کار ایران)

توسط:
دکتر یعقوب آژند
قطع:
جلد کاغذی 385
نظر مشتری:

Twelve Miniature Artists from Herat School نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 650 افغانی

مکتب نگارگری هرات

توسط:
یعقوب آژند
قطع:
جلد کاغذی 485
نظر مشتری:

Painting School of Herat by: Yaqoob Azhand نظر تانرا در مورد این کتاب ارائه نمایید. بیشتر

قیمت: 1950 افغانی

j

توسط:
h
قطع:
جلد کاغذی
نظر مشتری:

iiok بیشتر

قیمت: 1 افغانی

ﻫﻨﺮ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﻡ

توسط:
ﺳﺎﻧﺪﺭﻭ ﺑﻜﻮﻻ
قطع:
جلد سخت 650
نظر مشتری:

The Art of Modernism Persian Translation بیشتر

قیمت: 2350 افغانی
Showing 1 - 6 out of 7
 2