زبان: English | فارسی

تاریخ و سیاسی

جنگ روانی و نقش رسانه ها

توسط:
شیر محمد ناصریان
قطع:
جلد کاغذی 299
نظر مشتری:

لطفاٌ نظریه خویش را در باره این کتاب ارئه نمائید بیشتر

قیمت: 290 افغانی

تاریخ مردم ایران (دوره دو جلدی)

توسط:
دکتر عبدالحسین ...
قطع:
جلد سخت 1216
نظر مشتری:

تاریخ مردم ایران در آنچه به دوران قبل از اسلام آن مربوط می شود ماجرای تلاش مستمر و بی وقفه یی است که قوم ایرانی از آغاز ورود به فلات ایران در راه ایجاد و توسعه فرهنگ و تمدنی انسانی و پربار و در مبارزه با تهدیدهایی که از داخل و خارج محیط زندگانیش نیل به این غابت را برای وی دایم با دشواریهای ... بیشتر

قیمت: 1300 افغانی

تحقیقاتی در تاریخ ایران عصر صفوی

توسط:
راجر.م.سیوری
قطع:
جلد سخت 405
نظر مشتری:

اثر حاضر حاوی شانزده مقاله در 309 صحفه متن انگلیسی از راجر سیوری ایران شناس و بخصوص صفوی شناس برجسته معاصر است که مولف در طول دوره تحقیق و مطالعات خود فراهم آورده و در کنفرانسهای علمی ارائه داده و یا در مجموعه های معتبر شرق شناسی مثل دائرة المعارف اسلام و مجله بولتن تحقیقات مدرسه ... بیشتر

قیمت: 500 افغانی

تذکرة الملوک

توسط:
دکتر سید محمد ...
قطع:
جلد کاغذی 340
نظر مشتری:

اینکه چاپ دوم کتاب تذکرة الملوک به طریقه افست انتشار می یابد؟ یاد اوری دو نکته ضروری می نماید: یکی آنکه رنج ترجمه تعلیقات پروفسور مینورسکی بر این کتاب را که در مقدمه چاپ نخست اشاره کرده بودیم دوست دانشمند ارجمند آقای مسعود رجب نیا بر خود هموار ساختند و حاصل ان کار را فهارس لازم ... بیشتر

قیمت: 250 افغانی

تاریخ تطبیقی ایران با کشور های جهان، از ماد ها تا انقراض سلسله پهلوی

توسط:
دکتر عزیز الله ...
قطع:
جلد سخت
نظر مشتری:

کشور پهناور ایران به سبب موقعیت جغرافیایی خود و قرار گرفتن بین دو قاره اروپا و آسیا از زمانهای بسیار دور مرکز مبادلات بازرگانی بین شرق و غرب و محل عبور و مروراقوام و طوایف مختلف بوده است. سلاطین ایران قبل و بعد از اسلام با همسایگان خود و حتی سرزمینهای دورتر روابط سیاسی دوستانه یا ... بیشتر

قیمت: 600 افغانی

فروپاشی مناسبات اجتماعی اقتصادی قبیلوی در افغانستان قبل از کودتای 7 ثور

توسط:
دکتور علوم عبدالکبیررنجبر
قطع:
جلد کاغذی 46
نظر مشتری:

لطفاٌ نظریه خویش را در باره این کتاب ارئه نمائید بیشتر

قیمت: 115 افغانی
Showing 1 - 6 out of 31