زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "احمد رشید".

خاطرات و تاریخ (افغانستان ۱۳۰۲-۱۳۴۴ ش)

نویسنده:
جنرال میر احمد ...
قطع:
جلد کاغذی
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1150

پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې

نویسنده:
م. احمد زیار
قطع:
جلد کاغذی
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 650

شناسنامه افغانستان

نویسنده:
بصیر احمد دولت ...
قطع:
جلد سخت
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 850

فرهنگ دانشگاهی عربی فارسی - فارسی عربی ، دوره دو جلدی

نویسنده:
احمد سیاح
قطع:
جلد کاغذی 1620
9.5" x 7" x 4"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 2500

پښتو سیندګی نویزونه

نویسنده:
پوهاند ډاکټر ...
قطع:
جلد کاغذی 800
3.5" x 5" x 3"
وزن حمل:
5 pounds
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 200

سقوط در هرج و مرج

نویسنده:
احمد رشيد
قطع:
جلد سخت 465
"6.3 * "9.3 * "1
وزن حمل:
1.5 pounds
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 990
Showing 1 - 6 out of 205