زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "جنرال میر احمد مولایی".

تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام

نویسنده:
داکتر امیر اکبری
قطع:
جلد کاغذی 400
9.5" x 7" x 0.9"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 785

خاطرات و تاریخ (افغانستان ۱۳۰۲-۱۳۴۴ ش)

نویسنده:
جنرال میر احمد ...
قطع:
جلد کاغذی
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1150

افغانستان در پنج قرن اخیر

نویسنده:
میر محمد صدیق ...
قطع:
جلد سخت 1303
9.5" x 7" x 2.9"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1800

پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې

نویسنده:
م. احمد زیار
قطع:
جلد کاغذی
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 650

شناسنامه افغانستان

نویسنده:
بصیر احمد دولت ...
قطع:
جلد سخت
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 850

فرهنگ دانشگاهی عربی فارسی - فارسی عربی ، دوره دو جلدی

نویسنده:
احمد سیاح
قطع:
جلد کاغذی 1620
9.5" x 7" x 4"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 2500
Showing 1 - 6 out of 314