زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "دکتر محمد کاظم اقبالی".

تاریخ روزنامه نگاری بلخ

نویسنده:
صالح محمد خلیق
قطع:
جلد سخت 322
9.5" x 6.75" x 0.8"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 995

جغرافیای کشور افغانستان

نویسنده:
محمد حسن نامی
قطع:
جلد کاغذی 234
9.5" x 7" x 0.8"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 675

جنگ روانی و نقش رسانه ها

نویسنده:
شیر محمد ناصریان
قطع:
جلد کاغذی 299
21.2x13.7x1.3 cm
وزن حمل:
350 kg
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 290

ملی هنداره ( Vols in one binding 3 )

نویسنده:
محمد گل نوری
قطع:
جلد کاغذی 454
8.5" x 5.4" x 1.6"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1450

پیراسته تاریخنامه هرات

نویسنده:
سیف بن محمد ...
قطع:
جلد کاغذی 200
9.5" x 7" x 0.4"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 455

افغانستان در مسیر تاریخ

نویسنده:
غلام محمد عبار
قطع:
جلد سخت 1125
9.5" x 7" x 3.3"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1650
Showing 1 - 6 out of 1430