زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "عتیق رحیمی (ترجمه: سیامند زندی)".

خاکستر و خاک

نویسنده:
عتیق رحیمی
قطع:
Paperback 140
8.3" x 5.6" x 0.3"
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 195

افغانستان: تاریخ اور تهذیب کے آ‍‍‍‌‍‌ئینے میں

نویسنده:
توماس بارفیلد ...
قطع:
جلد سخت 372
8.5x5.7x0.9 Inches
وزن حمل:
480-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 2400

هزار خورشید تابان

نویسنده:
خالد حسینی (ترجمه: ...
قطع:
جلد کاغذی 456
8.3x5.7x0.8 Inches
وزن حمل:
520-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1035

تاریخ افغان ها

نویسنده:
ژوسیف پیری فیریر ...
قطع:
جلد کاغذی 602
8.4x5.6x1.1 Inches
وزن حمل:
670-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 890

افغانستان حکومت پس از طالبان امنیت و سیاست امریکا

نویسنده:
کینید کیتزمن ...
قطع:
جلد کاغذی 96
8.3x5.5x0.2 Inches
وزن حمل:
130-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 210

هزار خانه ی خواب و اختناق

نویسنده:
عتیق رحیمی
قطع:
جلد کاغذی 160
5" x 8" x 0.4"
وزن حمل:
6 pounds
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 295
Showing 1 - 6 out of 717