زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "فیلیپ کاروین".

نگارش فیلمنامه کوتاه

نویسنده:
ویلیام اچ. فیلیپس
قطع:
جلد کاغذی 200
5.5" x 8.5" x 0.4"
وزن حمل:
6 ounces
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 285

مبانی سینما (دوره دو جلدی)

نویسنده:
ویلیام فیلیپس
قطع:
جلد کاغذی 400
6.5" x 9.3" x 1"
وزن حمل:
1 pound
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 645
قیمت:
افغانی 595

تکنولوژی و شیمی نوشابه های ملایم و آبمیوه ها (جدید )

نویسنده:
اردشیر حامد ...
قطع:
جلد کاغذی 476
9.2x6.5x0.8 inches
وزن حمل:
700 - G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 470

مدیریت بازاریابی ویرایش ۱۴ ( ۲۰۱۳ )

نویسنده:
(فیلیپ کاتلر ...
قطع:
جلد کاغذی 708
11.4x8.5x1.3- Inches
وزن حمل:
1330- G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1430

استراتژی بازاریابی (باید به دنبال افزایش سهم خود در سبد خرید مشتری باشید)

نویسنده:
فیلیپ کاتلر، ...
قطع:
جلد کاغذی 192
8.4x5.7x0.3- Inches
وزن حمل:
265-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 320
Showing 1 - 6 out of 8
 2