زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "مونت استوارت الفنستون".

افغانان

نویسنده:
مونت استوارت ...
قطع:
جلد کاغذی
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1450

خلاصه ای بر طرح و تجزیه آزمایش ها

نویسنده:
داگلاس سی . مونت ...
قطع:
جلد کاغذی 304
9.3x6.7x0.6 Inches
وزن حمل:
460-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 680

نامه سان میکله

نویسنده:
دکتر اکسل مارتین ...
قطع:
جلد کاغذی 348
8.4x5.7x0.8 Inches
وزن حمل:
540-G
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 380