زبان: English | فارسی

نتیجه های جستجوشما تفتیش برای مولف "ﻣﻴﺮ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺎﺩاﺕ".

ﻫﻨﺮ ﺩﺭ ﻋﻬﺪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻥ

نویسنده:
ﺟﺎﻥ م ﺭﻭﺯﻧﻔﻴﻠﺪ/ﺗﺮﺟﻤﻪ: ...
قطع:
جلد سخت 603
9.5"/6.8"/2.4"
وزن حمل:
1350 grms
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 2335

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ د ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻮﺭﻱ ﻛﻲ 2 ﺟﻠﺪﻱ

نویسنده:
ﻣﻴﺮ ﻏﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪ ...
قطع:
جلد سخت 1300
9.5"/7.5"/3.5
وزن حمل:
2.6 kg
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 950

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﭘﻪ ﻭﺭﺳﺘﻴﻮ ﭘﻴﻨﺧﻮ ﭘﻴﺮﻳﻮ ﻛﻲ

نویسنده:
ﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ...
قطع:
جلد سخت 1120
9"/8.5"/2.5"
وزن حمل:
2.3 kg
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 1250

ﻫﺰاﺭﻩ ﺯﻳﺒﺎ(ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺯﻳﺮ)

نویسنده:
ﻟﻴﻠﻴﺎﺱ ﻫﻤﻴﻠﺘﻮﻥ/ ...
قطع:
جلد کاغذی 340
"8.5/"5.5"/"0.7
وزن حمل:
380 gramd
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 720

ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ, اﺯ ﻗﺮﻥ 13 ﺗﺎ 18 ﻣﻴﻼﺩﻱ

نویسنده:
ﺩﻭﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ...
قطع:
جلد کاغذی 358
"8/"5.5/""1
وزن حمل:
550 grs
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 420

ﻧظﺎﻣﻴﺎﻥ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺩﺭ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ

نویسنده:
ﻣﻌﺎﺫاﻟﻠﻪ ...
قطع:
جلد کاغذی 244
"8.5/"5.5/"0.6
وزن حمل:
425 grs
رتبه بندی توسط مشتری:
قیمت:
افغانی 450
Showing 1 - 6 out of 8
 2