• سیاست افغانستان؛ روایتی از درون – دوره ۲ جلدی

    $35.00

    داکتر رنگين دادفر سپنتا سياستمدار و سياست‌شناس سرشناس افغانستان، با نگارش خاطرات خود در «سياست افغانستان؛ روايتي از درون» به…