کتاب های اطفال (به زبان فارسی دری)

view style:

View: 24 48 ALL

 • محبت مادرانه

  $3.00

  Title Translation: Motherly Love Editor in Chief: Katib Pasun,  - کاتب پاڅون Editor Script By: Baryalay Bajauri – ویراستار: بریالی…

 • مروارید

  $3.00

  Title Translation: Pearl Author: Baryalay Bajauri - ویراستار: بریالی باجوری Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi – شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback…

 • جستجو

  $3.00

  Title Translation: The Search Author: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Editor in Chief By: Katib Pasun –ویراستار: کاتب پاڅون Binding:…

 • خشت خام

  $3.00

  Title Translation: The Earth Bricks Author: John Allen - جان الن Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi , Baryalay Bajauri…

 • و سلامتی شما

  $3.00

  Title Translation: And Your Well Being Author: Dan Garrett, Warril Grindrod - دن گرت، وارل گریندراد Editor in Chief By:…

 • ماهی طلایی

  $3.00

  Title Translation: The Gold Fish Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi –…

 • کبوتر و زاغ

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Crow Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor: Shirazuddin Siddiqi, Baryalay…

 • آتش در جنگل

  $3.00

  Title Translation: Fire In The Jungle Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi…

 • مورچه و کبوتر

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Ant Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi -ویراستار: شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی…

 • بچه و تفنگ

  $3.00

  Title Translation: The Boy and The Gun Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin…

 • ماکیان سرخ

  $3.00

  Title Translation: The Red Hen Editor: Baryalay Bajauri- بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • شیر و موش

  $3.00

  Title Translation: The Lion and The Mouse Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal-…

 • گنج

  $3.00

  Title Translation: The Treasure Editor: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding: Paperback-…

 • خوشبختی و بدبختی

  $3.00

  Title Translation: The Fortunate and The Unfortunate Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا،…

 • خیاطی جانداد

  $3.00

  Title Translation: Jandad Tailoring Editor: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • پیرمرد و بچه های او

  $3.00

  Title Translation: The Old Man and His Sons Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه…

 • قصه صابون

  $3.00

  Title Translation: The Story of The Soap Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year:…

 • احمد پدر خود را نجات میدهد

  $3.00

  Title Translation: Ahmad Saves His Father Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد…

 • وقتی که صلح باشد

  $3.00

  Title Translation: When There is Peace Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: John Allen, Ahmad Takal- جان الن، احمد…

 • معلومات اساسی در مورد دوا و مواد نشه آور: آنچه به آموزش آن نیاز دارید

  $3.00

  Title Translation: Basic Information About Medicines and Drugs, Intoxicants, Or What You Need to Know Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره چهارم، نمبر مسلسل ۶۴

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره سوم، نمبر مسلسل ۶۳

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره دوم، نمبر مسلسل ۶۲

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, , Volume 6,…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دوازدهم، نمبر مسلسل ۶۱

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دوازدهم، نمبر مسلسل ۶۰

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره یازدهم، نمبر مسلسل ۵۹

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دهم، نمبر مسلسل ۵۸

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره ششم، نمبر مسلسل ۵۴

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره هفتم، نمبر مسلسل ۵۵

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره هشتم، نمبر مسلسل ۵۶

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • مجله پرواز ۵ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 5: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Brajesh Verma, Azizullah Nehoftah, برجیش…

 • مجله پرواز ۹ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $7.00

  Title Translation: Parvaz 9: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah, Jamil Aryan- جمیل…

 • مجله پرواز (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $5.00

  Title Translation: Parvaz : A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - اګزاویه ګورس…

 • مجله پرواز ۴ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $9.00

  Title Translation: Parvaz 4: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - عزیزالله نهفته…

 • مجله پرواز ۶ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 6: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - عزیزالله نهفته…

 • مجله پرواز ۱۱ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 11: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah, Brajesh Verma -…

 • پیشانی سفید

  $8.00

  Title Translation: White Forehead: Children Story Book Author: Anton Chekhov - آنتون چخوف Translated By: Sarah Azadipour – سارا آزادیپور…

 • Chinese Goat (Buzak-e-Chini) An Afghan Folktale for Children

  $5.00

  بزک چینیی: یک داستان فلکلوری برای اطفال افغانستان Author: Enayatullah Niazi Published Year: - 2002 سال چاپ Pages: 16 -…

 • ترانه های اطفال

  $8.00

  Title Translation: Children’s Songs from Afghanistan Author: Prof. Ghulam Hussain - استاد غلام حسین Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published…

 • مسافرت بقه

  $8.00

  Title Translation: The Frog Travel Author: Wasahloud Garshin- وسه ولود گارشین Translated By: Munir Ahmad- منیر احمد، نیکیتا چاروشین Binding:…

 • افسانه: بزی به نام بزک چینی

  $7.00

  Title Translation: Tales of Chinese Goat (Buzak-e-Chini) An Afghan Folklore for Children Author: Tushi Kufuji Hara- توشی کوفوجی هارا Translated…

 • عینک پدرکلان

  $7.00

  Title Translation: The Glasses of My Grandfather Author: Giorgie Uormin - گیورگی یورمین Illustrated By: Irina Kisilievskaya - ایرینا کیسیلیفسکای…

 • در جهان ستارگان و سیارگان

  $7.00

  Title Translation: In The Universe of Stars and Planets Author: Boris Levin, Lidia Radlova - بوریس لوین، لیدیا رادلوا Illustrated…

 • قوهای وحشی: افسانه های شیرین برای اطفال

  $4.00

  Title Translation: The Wild Swans: "Sweet for Sweet Children" Author: Najibullah Mehirzad – نجیب الله مهرزاد Binding: Paperback- پوش کاغذی…

 • از حیوانات بشنوید: کتاب معلوماتی برای کودکان

  $3.00

  Title Translation: Hear From The Animals: Information Book for Children Author: Parvin Pazhwak – پروین پژواک Binding: Paperback- پوش کتاب…

 • عجایب عالم هستی

  $5.00

  Title Translation: Wonderland is the world Author: Hamayoun Hotak – همایون هوتک Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year: 1393…

 • آنچه همیشه به آن نیاز دارید: سلسله کتابهای داستانی برای اطفال

  $3.00

  Title Translation: What you always Need: A series of fiction books for children Author: Max Lukado – ماکس لوکادو Translated…

 • هایدی

  $3.00

    Title Translation: Heidi: A Collection of Short Stories for Children Author: Johanna Spyri, Alison Ainsworth Translated By: Precision Translation…

 • عجایب بدن انسان

  $3.00

  Title Translation: The Wonders of the Human Body Author: Hamayoun Hotak - همایون هوتک Binding: Paperback – کاغذی Published Year:…

 • حساب ابتدایی برای نو آموزان، کتاب اول

  $3.00

  Title Translation: Elementary Math for New Learners Author: Rahmat, Sayed Ali Mousavi - سید علی موسوی، رحمت Binding: Paperback –…

 • داستانی از جنگل

  $3.00

  Title Translation: The Jungle Book Story Author: Rudyard kipling, Alison Ainsworth Translated By: Sayed Mohammad Hussaini- سید محمد حسینی Binding:…

 • پادشاه و تخم

  $3.00

  Title Translation: The King and Egg: Foreign Folklore Stories Translated By: Sayed Mohammad Hussaini - سید محمد حسینی Binding: Paperback…

 • آموزش زبان دری برای نو آموزان، کتاب دوم

  $4.00

  Title Translation: Learn Dari Language for New Learners, Book Two Author: Hamayoun Hotak, Rahmat - همایون هوتک، رحمت Binding: Paperback…

 • گنجشکک ترسو

  $4.00

  Title Translation: The Very Worried Sparrow Author: Mery Doney - میریل دونی Illustration By: William Geldart, Gillian Gaze- گلیان گیز…

 • مهاجر کوچک

  $2.00

  Title Translation: Little Immigrant: Story for Children Author: M. Reza Sarshar Reza Rahgozar - محمد رضا سرشار رضا رهگذر Binding:…

 • مجله پرواز (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $5.00

  Title Translation: Parvaz to Fly : A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games  Author: By: Azizullah Nehoftah…

 • هفت افسانه دلنشین: برای اطفال نازنین

  $4.00

  Title Translation: Seven Beautiful Tales: For Nice Children  Author: By: Charles Perrault, Nicola Baxter Translated By: Ghulam Sakhi Atmar غلام…

 • زیبا و جانور زشت روی: افسانه های دلنشین

  $2.00

  Title Translation: Beautiful and Ugly Creature: Nice Legends  Author: By: Robert Ayten- روبرت آیتن Binding: Paperback – کاغذی Published Year:…

 • پینو کیو: افسانه های دلنشین

  $2.00

  Title Translation: Pinocchio: Favourites Tales  Author: By: Carlo Collodi - کارلو کالودی Binding: Paperback – کاغذی Published Year: 1383 –…

 • نوای یتیم: ماهنامه دینی،هنری،ادبی،اجتماعی،آموزشی و پروشی، پروشگاه حضرت محمد ص، سال اول شماره پنجم ۱۳۸۷

  $2.00

  Title Translation: Nawai Yateem: Religious, Artistic, Literary, Social, Educational, and Practical Monthly Magzine  Author: By: Naser Habib Nawabi - ناصر…

 • عجایب جهان حیوانات

  $3.00

  Title Translation: Wonders of the Animal World: The Book of Amazing Facts Author: By: Hamayoun Hotak - همایون هوتک Binding:…

 • خاطرات پشهء ملاریا

  $2.00

  Title Translation: Khaterat Pasha-e-Malaria (Malaria Mosquito)  Author: By: Abdullah Kakar - عبدالله کاکر Binding: Paperback – کاغذی Published Year: 1382…

 • انسان از زمین تا مهتاب: تاریخچه سفرهای فضایی انسان

  $4.00

  Title Translation: Human from Earth to Moon: History of Human Space Trips Author: Hamayoun Hotak - همایون هوتک Binding: Paperback-…

 • یاسین و کاکا رووف (دوره ۶ جلدی)

  $8.00

  Title Translation: Yassin and Kaka Raouf: Story Books for Children, In Six Volumes Set By: USAID Binding: Paperback- پوش کتاب…

 • موتر سرویس قریه ما

  $3.00

  Title Translation: Moter-e-Sarwis-e-Qaria-e-Ma (Our Village Bus) Author: Mohammad Rafi Kabuli - محمد رفیع کابلی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published…

 • کتاب آموزش کمپیوتر: کتاب آموزش کمپیوتر برای صنف هفتم

  $4.00

  Title Translation: Door Seven: Computer Training Book, Computer Training Book for the seventh grade Author: Naveed Ahmad Safi Shamal- استاد…

 • ترا همانطوری که استی دوست دارم: سلسله کتابهای داستانی برای اطفال

  $3.00

  Title Translation: Just The Way You Are: Story Books for Children Author: Max Lucado - ماکس لوکادو Illustration By: Sergio…

 • خوش باش بچی

  $2.00

  Title Translation: Happy Boy: Story Books for Children Author: Choizai - چوی زی Illustration By: Lain Wan Chohoi- لین وان…

 • رنگین: آشنایی با قلم، الفبا و رنگ آمیزی را آموزش میدهد، خود آموز

  $6.00

  Title Translation: Color: Tutorials with Pen, Alphabet and Coloring, Self-Taught Author: Noor Rahman Liwal - نور رحمان لیوال Binding: Paperback-…

 • روش نگارش: از حرف الف تا ی حروف و کلمات مربوط را آموزش میدهد، خود آموز (دوره ۲ جلدی)

  $10.00

  نگارش نوشتن کلمات و جملات را آموزش میدهد خود آموز Title Translation: Teach Yourself Reading and Writing of Dari Alphabets,Sentences…

 • عجایب جهان حیوانات

  $3.00

  Title Translation: Wonders of the Animal World: The Book of Amazing Facts Author: Hamayoun Hotak - همایون هوتک Binding: Paperback-…

 • لیکلار: د الف څخه تر یا پوري پښتو توري او کلیمي درښیي (دوره ۲ جلدی)

  $10.00

  د کلیمو څخه تر جملو پوري لیک لوست درښیي پخپله زده کړه Title Translation: Teach Yourself Reading and Writing of…

 • چوبشکن صادق: داستان های اخلاقی برای نوجوانان

  $3.00

  Title Translation: The Honest Wood Cutter Author: William J. Bennett Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year: 1393 – سال…

 • ماجرای خانواده سویسی روبینسون: سلسله کتابهای داستانی برای اطفال و نوجوانان

  $3.00

  Title Translation: The story of the Swiss family Robinson: A series of fiction books for children and adolescents Author: John…

 • کلبه کاکا تام

  $3.00

  Title Translation: Uncle Tom`s Cabin Author: Harriet Beecher Stowe- هریت بیچر استو Translated By: Mohsen Sulaimani, Mustafa Jamshedi- محسن سلیمانی،…

 • پنج افغانی در تنور: گرفته شده از داستان های محلی

  $2.00

  Title Translation: Five Afghani in Tenor: Taken from Local Stories Author: Fatima Farhang, Nader Ali Yousafi- فاطمه فرهنگ، نادرعلی یوسفی…

 • آموزش الفبا و رنگ آمیزی

  $3.00

  Title Translation: Learn Dari Alphabet and Colouring Author: Fatima Jalali Tamrani- فاطمه جلالی تمرانی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published…

 • توبی مانند هستی

  $3.00

  Title Translation: You are like tuba story book Author: Max Lucado - ماکس لوکادو Translated By: Sayed Mohammad Hussaini- سید…

 • طمع نمایشنامه برای کودکان

  $2.00

  Title Translation: Greed Play for Children Author: Habibullah Raifi - حبیب الله رفیع Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year:…

 • مژده: ویژه ی اطفال و نوجوانان ضمیمه ی مجله ی حقوق بشر، شماره ی چهارم سال اول ۱۳۸۶

  $2.00

  Title Translation: Mozhdeh: Children and adolescent specialties attached to Human Rights Magazine, fourth issue of the first year of 2007…

 • رنگین کمان: سال یازدهم، شماره ۱۱۳، قوس ۱۳۸۴ خورشیدی، برای بهترین مطلب ارسالی جایزه بایسکل

  $5.00

  Title Translation: Rangen Kaman Magazin, Volume 113, December-2005 Author: Raz Mohammad Dalili- راز محمد دلیلی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی…

 • افسانه های پریان

  $9.00

  Title Translation:  Fairy Tales, Dream Time Tales Author: John Patience -جان پیشس Edited By: Anahita Jafari - آناهیتا جعفری Binding:…

 • داستان ها و افسانه ها

  $9.00

  Title Translation:  Fairy and Tales, Enchanted Tales Author: John Patience -جان پیشس Edited By: Anahita Jafari - آناهیتا جعفری Binding:…

 • خردمندی احمد شاه: یک افسانه افغانی

  $5.00

  احمد شاه بابا درانی Title Translation:  The Wisdom of Ahmad Shah: An Afghan Legend (Ahmad Shah Durani) Author: Palwasha Bazger Salam-…

 • قصه های مثنوی معنوی به اطفال، دفتر اول

  $2.00

  Title Translation:  Masnavi-i-Manavi spiritual tales to children Author: Mohammad Daoud Siawash - محمد داود سیاووش Binding: Paperback –  قطع و…

 • مورچه و ملخ

  $2.00

  Title Translation: Ant and Grasshopper, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع، شبیر احمد حمید Translated…

 • روباه و لک لک

  $2.00

  Title Translation: Fox and Flamingo, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • دوستی موش و پشک

  $2.00

  Title Translation: Friendship of Mouse and Cat, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: M.Ghazni, Shabir A. Hameed-معصومه غزنی ، شبیر احمد حمید Illustrated…

 • پاندای مهربان

  $2.00

  Title Translation: Kind Panda, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید Illustrated By: Nazirah Hameed…

 • ماهی مغرور

  $2.00

  Title Translation: Proud Fish, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: Zahra Afshar, Shabir A. Hameed- زهرا افشار ، شبیر احمد حمید Illustrated By: Zohal…

 • موش شجاع

  $2.00

  Title Translation: Brave Mouse, in Persian-Pashto-English, Tri-lingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید Illustrated By: Nazirah…

 • رنگ آمیزی میوه ها

  $2.00

  Title Translation: Fruits Colouring in English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۱

  $2.00

  Title Translation: Activities - 1, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۲

  $2.00

  Title Translation: Activities - 2, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۳

  $2.00

  Title Translation: Activities - 3, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۵

  $2.00

  Title Translation: Activities - 5, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۴

  $2.00

  Title Translation: Activities - 4, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • فعالیت ها – ۶

  $2.00

  Title Translation: Activities - 6, English Persian, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید…

 • حساب ابتدایی برای نو آموزان، کتاب دوم

  $4.00

  Title Translation: Elementary Math for New Learners, Book Two Author: Hamayoun Hotak – همایون هوتک Binding: Paperback – کاغذی Published Year: 1395 – سال…

 • آموزش الفبای دری، کتاب اول: آموزش حروف الفبای دری برای نوشتن و آموختن همراه با تصاویر برای رنگ آمیزی

  $4.00

  Title Translation: Teaching Alphabets Dari: Learn Alphabets Dari to write and learn along with pictures for coloring Author: Rahmat – رحمت Binding: Paperback…

 • قصه های خوب برای بچه های خوب: قصه های برگزیده از آثار شیخ عطار، جلد ششم، چاپ شصتم

  $5.00

  Title Translation:  Good tales for good kids: Selected Tales from Sheikh Attar Works Author: Mehdi Azarizdi– مهدی آذریزدی Binding: Paperback…

 • قصه های خوب برای بچه های: قصه های برگزیده از گلستان و ملستان، جلد هفتم، چاپ پنجاه و هفتم

  $6.00

  Title Translation:  Good tales for good kids: Selected stories from Gulistan and Malistan Author: Mehdi Azarizdi– مهدی آذریزدی Binding: Paperback…

 • قصه های خوب برای بچه های خوب: قصه های چهارده معصوم (ع)، جلد هشتم، چاپ پنجاه و یکم

  $6.00

  Title Translation:  Good tales for good kids: The Fourteen Infallible Tales (AS) Author: Mehdi Azarizdi– مهدی آذریزدی Binding: Paperback – قطع…

 • قصه های شب: شامل ۷۵ داستان شیرین، جذاب و پند آموز

  $7.00

  Title Translation:  Night Tales, Stories: Includes 75 Sweet, Attractive and Educated Stories Author: Zahra Mohammadi– زهرا محمدی Binding: Paperback – قطع…

 • قصه های شیرین شب: شامل ۹۰ داستان شیرین، جذاب و پند آموز

  $7.00

  Title Translation:  Night Sweet Tales, Stories: Includes 90 Sweet, Attractive and Educated Stories Author: Zahra Mohammadi– زهرا محمدی Binding: Paperback…

 • قصه های ناز شب: شامل ۷۵ داستان شیرین، جذاب و پند آموز

  $7.00

  Title Translation:  Cute Tales of the Night, Stories: : Includes 75 Sweet, Attractive and Educated Stories Author: Zahra Mohammadi– زهرا…

 • حکایت النفوس و اردشیر: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of Al-Nafus and Ardeshir Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف…

 • حکایت امیر شجاع الدین: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of Amir Shojaedin Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف طسومی…

 • حکایت پیر مرد و غزال: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of an old man and a Ghazal Author: Abdul…

 • حکایت سندباد بحری: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: Story of Sinbad Bahri Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف طسومی Translated…

 • حکایت شاه و عابد: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of Shah and Abed Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف…

 • حکایت شش کنیز: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of the Six Maids Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف…

 • حکایت طاووس: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of the Peacock Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف طسومی…

 • حکایت عاشق و معشوق: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of the Lover and Beloved Author: Abdul Latif Tasoumi-…

 • حکایت عزیز و عزیزه: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: Tales of the Thousand and One Nights: The story of the Aziz and Aziza Author: Abdul Latif Tasoumi-…

 • حکایت علی بکار و شمس النهار: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: The story of Ali Bakar and Shams al-Nahar: A Story from Arabian Nights Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف…

 • حکایت مرد نصرانی: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: The story of Mard Nasrani, Nasrani's Man's Story: A Story from Arabian Nights Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف طسومی…

 • حکایت ملک زاده پیرنما: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: The story of Malikzada Pirnama: A Story from Arabian Nights Author: Abdul Latif Tasoumi- عبدالطیف طسومی Translated By:…

 • حکایت هارون الرشید و دخترک شاعر: از مجموعه ای قصه های هزار و یک شب

  $6.00

  Title Translation: The story of Haroon Al-Rashid and the poet's daughter: A Story from Arabian Nights Author: Abdul Latif Tasoumi-…

 • چوپان دروغ گو، فارسی-پشتو-انگلیسی

  $2.00

  Title Translation: The shepherd boy Lying, Persian-Pashto-English, Bilingual Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید Illustrated…

 • رنگ آمیزی حیوانات، فارسی انگلیسی

  $2.00

  Title Translation: Animals Colouring, Persian English Author: Zohal Shuja, Shabir A. Hameed- زحل شجاع ، شبیر احمد حمید Illustrated By: Nazirah Hameed…

 • پرنس و قورباغه، ضیافت کریسمس

  $4.00

  Title Translation:  Disney Christmas Storybook Collection: The Princess and the Frog the Christmas Feast Author: Lisa Ann Marsoli- لیزا آن…

 • شش قهرمان بزرگ، آتش نشان هوشمند

  $4.00

  Title Translation:  Disney Bedtime Favorites: Nighttime of Fires, Big Hero, Short Stories American Author: Gil Herman- گیل هرمن Translated By:…

 • رابین هود، کریسمس برای همه

  $4.00

  Title Translation:  Disney Christmas Storybook Collection: Robin Hood, Christmas for Everyone Author: Elizabeth Esper- گیل هرمن Translated By: Elham Danishjou-…

 • خرگوش ها، شب به خیر تامپر

  $4.00

  Title Translation:  Bedtime Favorites: Disney Bunnies, Good Night Thumper Author: Megan Ilnitzki- مگان النیتزگی Translated By: Elham Danishjou- الهام دانشجو Edited…

 • بامبی، شب روشن

  $4.00

  Title Translation:  Disney Bedtime Favorites: The Light Up Night Bambi, Short Stories American Author: Megan Ilnitzki- مگان النیتزگی Translated By: Elham…

 • اژدهای خفته حکایتی از مثنوی معنوی

  $3.00

  Title Translation:  Sleeping Dragon An Anecdote of Spiritual Masnavi Author: Feridon Frotan- فریدون فروتن Illustrated By: Sarah Azdi- سارا عضدی…

 • مسافرت بقه، مجموعه داستان های خارجی

  $4.00

  Title Translation: The Frog Travel, Collection of foreign stories Author: Wasahloud Garshin- وسه ولود گارشین Edited By: Ghulam Reza Ibrahimi-…

 • ساعت شوم

  $4.00

  Title Translation:  The ominous Watch, Collection of foreign stories Author: Rustam Ramadanov- رستم رمضانف Translated By: Hazrat Wahriz-  حضرت وهریز…

 • یو گیدر چی شپون شو، د بهرنیو ژبو د داستانونو مجموعه

  $4.00

  Title Translation:  A fox who became a shepherd, Collection of foreign stories Author: Asbiurson , Yurgan Mai- آسبیورنسن، یورگین مای…

 • د سوداگر لور او زوی، د نن ورځی د کیسو تولگه

  $4.00

  Title Translation:  The Merchant`s Daughter and Son, Today`s Children Story Author: Ghulam Haider Yeganeh- غلام حیدر یگانه Translated By: Fawad…

 • پروانه و سوزلاوچی کتاب، خارجی حکایه لر توپلمی

  $4.00

  Title Translation:   Butterfly and Book Speaker , Collection of stories Author: Hazrat Wahriz- حضرت وهریز Translated By: Abdullah Roeen- عبدالله…

 • زموږ د گران پیغمبر ژوند (ص)، ځوانانو او ماشومانو ته دالی

  $6.00

  Title Translation:  The Life of Prophet Muhammad (PBUH) Special for Children and Young Author: Yusuf Qara Gaul - یوسف قارا…

 • زندگی پیامبرما (ص)، ویژه کودکان و نوجوانان

  $6.00

  Title Translation:  The Life of Prophet Muhammad (PBUH) Special for Children and Young Author: Yusuf Qara Gaul - یوسف قارا…