د ماشومانو کتابونه

view style:

View: 24 48 ALL

 • د زمری او کلیوال کیسه

  $3.00

  Title Translation: The Lion and The Woodcutter Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor By: Shirazuddin Siddiqi…

 • د سوی کیسه

  $3.00

  Title Translation: The Story of The Rabbit Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal - طیبه سهیلا، احمد تکل Editor By: Shirazuddin…

 • چیرته چي ښوونځی نشته: د افغانستان لپاره د بي بي سي رادیو د ډرامو پربنسټ

  $3.00

  Title Translation: Where There is No School: Based on Radio Soap Opera for Afghanistan Author: Baryalay Bajauri - بریالی باجوړی-…

 • مراد او پروان طبیعي رنگونه جوړوي

  $3.00

  Title Translation: Murad and Parwan Make Natural Dye Author: Roland Gilles - رولاند جیلز Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi…

 • طلایي کب

  $3.00

  Title Translation: The Gold Fish Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi –شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal - طیبه…

 • غنم لو

  $3.00

  Title Translation: Harvest Time Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi –شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal - طیبه سهیلا،…

 • دري غوایان او لیوه

  $3.00

  Title Translation: The Three Cows and The Wolf Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor in Chief:…

 • کوتره او کارغه

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Crow Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor in Chief: Shirazuddin…

 • په ځنگله کي اور

  $3.00

  Title Translation: Fire In The Jungle Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi…

 • میږی او کوتره

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Ant Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi -ویراستار: شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی…

 • هلک او ټوپک

  $3.00

  Title Translation: The Boy and The Gun Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin…

 • سره چرگه

  $3.00

  Title Translation: The Red Hen Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi -ویراستار: شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year:…

 • زمری او موږک

  $3.00

  Title Translation: The Lion and The Mouse Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal-…

 • خزانه

  $3.00

  Title Translation: The Treasure Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • نیکمرغي او بد مرغي

  $3.00

  Title Translation: The Fortunate and The Unfortunate Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا،…

 • خیاطی جانداد

  $3.00

  Title Translation: Jandad Tailoring Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • سپین ږیری او د هغه زامن

  $3.00

  Title Translation: The Old Man and His Sons Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه…

 • د صابون کیسه

  $3.00

  Title Translation: The Story of The Soap Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year:…

 • احمد خپل پلار ژغوري

  $3.00

  Title Translation: Ahmad Saves His Father Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد…

 • که سوله وی

  $3.00

  Title Translation: When There is Peace Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی Author: John Allen, Ahmad Takal- جان الن، احمد تکل…

 • د درملو او نشه یي مواد و په باب اساسي معلومات: هغه څه چی زدهکړي ته يي اړتیالری

  $3.00

  Title Translation: Basic Information About Medicines and Drugs, Intoxicants, Or What You Need to Know Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی…

 • د بی بی سی د ډرامو میاشتنی کارتوني مجله: ‍پنځم کال، اوومه گڼه، نمبر مسلسل ۵۵

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • د بی بی سی د ډرامو میاشتنی کارتوني مجله: پنځم کال، نهمه گڼه، نمبر مسلسل ۵۷

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • د بی بی سی د ډرامو میاشتنی کارتوني مجله: پنځم کال، لسمه گڼه، نمبر مسلسل ۵۸

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…