اندیشه های ژئوپلیتیک در قرن بیستم

$25.00

Title Translation: The Geopolitics Thoughts in Twentieth Century

 Author: Gearoid O`Tuathail, S.Dalby- ژئاروید اتوتایل، سیمون دالبی
Translated By: Mohammad Reza Hafiz Nia- محمد رضا حافظ نیا
Edited By: Hashem Nasiri,P.Routledge-پاول روتلج ،هاشم نصیری
Binding: Paperback – قطع و نوع جلد کاغذی      
Published Year: 1387 – سال چاپ
Pages: 720– تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

Out of stock

Additional information

Weight 1.15 kg
Dimensions 23.7 × 16.4 × 3.3 cm