تاریخ هرات، دستنوشتی نویافته (PDF)

$44.00

Title Translation: History of Herat, A Newly Discovered Manuscript

Author: Shaykh Abdal Rahman Fami Hiravi -شیخ عبدالرحمن قامی هروی
Introduction By: Mohammad Hasan Mirhosseini, Mohammad Reza Abouyi Mehrizi- محمد حسن میر حسینی، محمد رضا ابوئی مهریزی
Preface By: Iraj Afshar-ایرج افشار
File Size/Format: 474 MB/ PDF/High Quality/File
Pages: 232
Published Year: 1387/2008
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity: