داراب نامه، دوره دو جلدی

$175.00

Darab Nameh,a Heroic and Very Sweet Story about Darab, in 2 Volumes, Set

Author: Mowlana Mohammad Bighami- مولانا محمد بیغمی
Edited By: Zabiullah Safa– ذبیح الله صفا
Binding: Hardback- قطع و نوع جلد سخت
Published Year: 1381/2002– سال چاپ
Pages: 1820 – تعداد صفحات
Language: Persian– به زبان فارسی

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity:

Description

Darabnameh is a heroic and very sweet story about Darab, the king of Kiani and his son-in-law named Firooz Shah, and this is one of the valuable and valuable texts of Persian prose based on ancient Iranian narrations. There are many differences. The present writing is from storytelling. Known as (Beghami), who apparently lived in the eighth and ninth centuries, and because it is influenced by pre-Islamic Iranian traditions and the Islamic period, and in addition, its prose style is newer and more fluent, it has become the basis of the book’s nature.

داراب نامه داستانی است قهرمانی و بسیار شیرین درباره داراب، پادشاه کیانی و پسرداستانی او به نام فیروزشاه، و این یکی از متن های شیوا و پرارزش نثر فارسی و مبتنی بر روایات کهن ایرانی است که از آن وقت دو تحریر در دست است که با هم اختلاف بسیار دارند. تحریر حاضر از داستان گزاری است. مشهور به (بیغمی) که ظاهراً در قرن هشتم و نهم می زیسته است و به سبب آنکه از روایات ایرانی پیش از اسلام و دوره اسلامی اثر گرفته و علاوه بر این شیوه نثر آن نوتر و روان تر است اساس طبع این کتاب قرار گرفته است.

Additional information

Weight 3.83 kg
Dimensions 24.3 × 18.5 × 9.6 cm