رساله مزارات هرات، به تصحیح حواشی و تعلیقات فکری سلجوقی

$23.00

Title Translation:   The treatise Shrines of Hirat,Correcting the eavesdropping and suspensions of Fekri Saljouqi Hirat

Author: Fekri Saljouqi Hirat- فکری سلجوقی هرات
Binding: Paperback – قطع و نوع جلد کاغذی
Published Year: 1386/2007– سال چاپ
Pages: 528 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

Out of stock

Additional information

Weight 0.92 kg
Dimensions 23.8 × 16.8 × 2.5 cm