فرهنگ دری کابل، نوشتاری (PDF)

$65.00

Title Translation:  Kabul Dari Dictionary (Vocabulary Used in Writing)

Author: Feda M. Nazari – فدا محمد نظری
File Size/Format: 122 MB / PDF
Published Year: 1399/2020 – سال چاپ
Pages: 1014 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

 

 

 

 

 

 

 

Out of stock

Additional information

Weight 0.0 kg