ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره چهارم، نمبر مسلسل ۶۴

$12.00

Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number 4
Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی
Author: Nazifa Nasiri, Sajeda Milad – نظیفه ناصری، ساجده میلاد
Binding:
Paperback- پوش کتاب کاغذی
Pages: 36 – تعداد صفحه
Language: Persian – به زبان فارسی
Series: New Home, New Life – خانه نو، زندگی نو

Additional information

Weight 0.19 kg
Dimensions 28.1 × 22.2 × 0.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره چهارم، نمبر مسلسل ۶۴”

Your email address will not be published. Required fields are marked *