نامه های عاشقانه یک پیامبر

$38.00

Title Translation:  The Prophet

Author: Gibran Khalil Gibran – جبران خلیل جبران
Translated By: Reza Mahmoodi Faqihe – رضا محمودی فقیهی
Edited
By: Vida Mahmoodi Faqihe- ویدا محمودی فقیهی
Binding: Hardback- قطع و نو جلد سخت
Published Year: 1392 – سال چاپ
Pages: 912 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

 

Out of stock

Additional information

Weight 0.74 kg
Dimensions 16.7 × 12.5 × 4.7 cm