کتاب های اطفال (به زبان فارسی دری)

view style:

View: 24 48 ALL

View cart “خیاطی جانداد” has been added to your cart.
 • محبت مادرانه

  $3.00

  Title Translation: Motherly Love Editor in Chief: Katib Pasun,  - کاتب پاڅون Editor Script By: Baryalay Bajauri – ویراستار: بریالی…

 • مروارید

  $3.00

  Title Translation: Pearl Author: Baryalay Bajauri - ویراستار: بریالی باجوری Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi – شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback…

 • جستجو

  $3.00

  Title Translation: The Search Author: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Editor in Chief By: Katib Pasun –ویراستار: کاتب پاڅون Binding:…

 • خشت خام

  $3.00

  Title Translation: The Earth Bricks Author: John Allen - جان الن Editor in Chief By: Shirazuddin Siddiqi , Baryalay Bajauri…

 • و سلامتی شما

  $3.00

  Title Translation: And Your Well Being Author: Dan Garrett, Warril Grindrod - دن گرت، وارل گریندراد Editor in Chief By:…

 • ماهی طلایی

  $3.00

  Title Translation: The Gold Fish Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi –…

 • کبوتر و زاغ

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Crow Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal طیبه سهیلا، احمد تکل- Editor: Shirazuddin Siddiqi, Baryalay…

 • آتش در جنگل

  $3.00

  Title Translation: Fire In The Jungle Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi…

 • مورچه و کبوتر

  $3.00

  Title Translation: The Pigeon and The Ant Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi -ویراستار: شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی…

 • بچه و تفنگ

  $3.00

  Title Translation: The Boy and The Gun Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Editor in Chief: Shirazuddin…

 • ماکیان سرخ

  $3.00

  Title Translation: The Red Hen Editor: Baryalay Bajauri- بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • شیر و موش

  $3.00

  Title Translation: The Lion and The Mouse Editor in Chief: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal-…

 • گنج

  $3.00

  Title Translation: The Treasure Editor: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding: Paperback-…

 • خوشبختی و بدبختی

  $3.00

  Title Translation: The Fortunate and The Unfortunate Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا،…

 • خیاطی جانداد

  $3.00

  Title Translation: Jandad Tailoring Editor: Baryalay Bajauri - بریالی باجوری Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد تکل Binding:…

 • پیرمرد و بچه های او

  $3.00

  Title Translation: The Old Man and His Sons Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه…

 • قصه صابون

  $3.00

  Title Translation: The Story of The Soap Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year:…

 • احمد پدر خود را نجات میدهد

  $3.00

  Title Translation: Ahmad Saves His Father Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: Taiba Sohaila, Ahmad Takal- طیبه سهیلا، احمد…

 • وقتی که صلح باشد

  $3.00

  Title Translation: When There is Peace Editor: Shirazuddin Siddiqi - شیرازالدین صدیقی Author: John Allen, Ahmad Takal- جان الن، احمد…

 • معلومات اساسی در مورد دوا و مواد نشه آور: آنچه به آموزش آن نیاز دارید

  $3.00

  Title Translation: Basic Information About Medicines and Drugs, Intoxicants, Or What You Need to Know Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره چهارم، نمبر مسلسل ۶۴

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره سوم، نمبر مسلسل ۶۳

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال ششم، شماره دوم، نمبر مسلسل ۶۲

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, , Volume 6,…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دوازدهم، نمبر مسلسل ۶۱

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 6, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دوازدهم، نمبر مسلسل ۶۰

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره یازدهم، نمبر مسلسل ۵۹

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره دهم، نمبر مسلسل ۵۸

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره ششم، نمبر مسلسل ۵۴

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره هفتم، نمبر مسلسل ۵۵

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره هشتم، نمبر مسلسل ۵۶

  $4.00

  Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number…

 • مجله پرواز ۵ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 5: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Brajesh Verma, Azizullah Nehoftah, برجیش…

 • مجله پرواز ۹ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $7.00

  Title Translation: Parvaz 9: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah, Jamil Aryan- جمیل…

 • مجله پرواز (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $5.00

  Title Translation: Parvaz : A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - اګزاویه ګورس…

 • مجله پرواز ۴ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $9.00

  Title Translation: Parvaz 4: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - عزیزالله نهفته…

 • مجله پرواز ۶ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 6: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah - عزیزالله نهفته…

 • مجله پرواز ۱۱ (مجموعه شعر، قصه، سرگرمی، ترانه و بازی های فلکلوری اطفال افغانستان)

  $8.00

  Title Translation: Parvaz 11: A Collection of Afghan Children Poems, Stories, Folklore and Games Author: Azizullah Nehoftah, Brajesh Verma -…

 • پیشانی سفید

  $8.00

  Title Translation: White Forehead: Children Story Book Author: Anton Chekhov - آنتون چخوف Translated By: Sarah Azadipour – سارا آزادیپور…

 • Chinese Goat (Buzak-e-Chini) An Afghan Folktale for Children

  $5.00

  بزک چینیی: یک داستان فلکلوری برای اطفال افغانستان Author: Enayatullah Niazi Published Year: - 2002 سال چاپ Pages: 16 -…

 • ترانه های اطفال

  $8.00

  Title Translation: Children’s Songs from Afghanistan Author: Prof. Ghulam Hussain - استاد غلام حسین Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published…

 • مسافرت بقه

  $8.00

  Title Translation: The Frog Travel Author: Wasahloud Garshin- وسه ولود گارشین Translated By: Munir Ahmad- منیر احمد، نیکیتا چاروشین Binding:…

 • افسانه: بزی به نام بزک چینی

  $7.00

  Title Translation: Tales of Chinese Goat (Buzak-e-Chini) An Afghan Folklore for Children Author: Tushi Kufuji Hara- توشی کوفوجی هارا Translated…

 • عینک پدرکلان

  $7.00

  Title Translation: The Glasses of My Grandfather Author: Giorgie Uormin - گیورگی یورمین Illustrated By: Irina Kisilievskaya - ایرینا کیسیلیفسکای…

 • در جهان ستارگان و سیارگان

  $7.00

  Title Translation: In The Universe of Stars and Planets Author: Boris Levin, Lidia Radlova - بوریس لوین، لیدیا رادلوا Illustrated…

 • قوهای وحشی: افسانه های شیرین برای اطفال

  $4.00

  Title Translation: The Wild Swans: "Sweet for Sweet Children" Author: Najibullah Mehirzad – نجیب الله مهرزاد Binding: Paperback- پوش کاغذی…

 • از حیوانات بشنوید: کتاب معلوماتی برای کودکان

  $3.00

  Title Translation: Hear From The Animals: Information Book for Children Author: Parvin Pazhwak – پروین پژواک Binding: Paperback- پوش کتاب…

 • عجایب عالم هستی

  $5.00

  Title Translation: Wonderland is the world Author: Hamayoun Hotak – همایون هوتک Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی Published Year: 1393…

 • آنچه همیشه به آن نیاز دارید: سلسله کتابهای داستانی برای اطفال

  $3.00

  Title Translation: What you always Need: A series of fiction books for children Author: Max Lukado – ماکس لوکادو Translated…

 • هایدی

  $3.00

    Title Translation: Heidi: A Collection of Short Stories for Children Author: Johanna Spyri, Alison Ainsworth Translated By: Precision Translation…