تاریخ محمدی، جلد دوم، قسمت چهارم، از ۹۰۰ هـ. ق تا ۹۹۹ هـ. ق (PDF)

$36.00

Title Translation: The History of Mohammadi (Tarikh-i-Muhammadi) Volume 2, Part 4, From (900 to 999 A.H)

Author: Rajab Amanov, Shadi Gol Omrava  -میرزا محمد بن رستم مخاطب، معتمد خان بن قباد مخاطب، دیانت خان حارثی بدخشی دهلوی
Edited By: Prof. Nisar Ahmed Faruqi-پرفسور نثار احمد فاروقی
Foreword By: Dr. W. H. Siddiqi-دکتر وقارالحسن صدیقی
File Size/Format: 387 MB/ PDF
Published Year: 2004
Pages: 552
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

 

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “تاریخ محمدی، جلد دوم، قسمت چهارم، از ۹۰۰ هـ. ق تا ۹۹۹ هـ. ق (PDF)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *