سلسله فوریه و استفاده از آن در حل مسایل انجنیری

$18.00

Title Translation:  Fourier Dynasty and its use in solving engineering problems

Author: Mohammad Sayam Sayam- محقق محمد صیام صیام
Binding: Paperback – قطع و نوع جلد کاغذی
Published Year:
 1397/2018– سال چاپ
Pages: 180 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

Description

Additional information

Weight 0.36 kg
Dimensions 24 × 16.9 × 1 cm