طبیعت، مجله علمی، تحقیقی، کیمیا، زراعت، بیولوژی، جیولوجی، جیوفزیک، جغرافیه طبیعی، هایدرومیتیورولوژی، ریاضی، فزیک، مهندسی، انرژی، تکنالوژی معلوماتی، طب، فارمسی و غیره، دوره چهار جلدی

$95.00

Read in This Issue:

1- Evaluation of the Geothermal Energy Research of the.
2- Incidences of Urinary, Examples of stem cells in front of sex and age.
3- Waste electrical energy in Kabul city electricity network and measures to reduce it.
4- Finding Force in Static Equilibrium Condition.
5- Determination of Numbers and Percentage.
6- Risk Factors for Gastric Cancer.
7- Evaluating Computers Local in Afghanistan Country.
8- Determination of the Main Chemical, Basic formation of minerals chromomat Logar.
9- The Country Climate Condition Based, change are different.
10- Motive of Agriculture Soil Erosion.
11- The Rule of Floras Coverage, The role of vegetable cover in the stabilization of landslides in the country.
12- New Diagnostic Methods of Heart Failure.
13. Evaluation a Vail Pithysources of Water, Investigate the effective use of water resources of the country.
14- Synthesis of Silver-Kaolin Nanocomposite, Synthesis of silver-cavoline compound with nanomaterial as the adsorbent substance.
15- The Study of Desert Creation Factor and,Investigating the Factors of Desertification and the Development of Deserts in Afghanistan.
16- Recognition of Obstructions and Vulnerable, Factors Affecting Innovation and Innovation of Mathematical Students at Badakhshan University.

Title Translation:   Tabiat, Quarterly Journal, Scientific Journal and Research: Chemistry, Agriculture, Biology, Geology, Geophysics, Natural Geography, Hydrometeorology, Mathematics, Physics, Engineering, Energy, Information Technology, Medicine, Pharmacy, etc. , 4 Vols. Set

Author: Rafiullah Nasrati, M.Monir Naziry- رفیع الله نصرتی، محمد منیر نظیری
Edited By: Eng. Rahmat Gul Ahmadi- دیپلوم انجنیر رحمت گل احمدی
Binding: Paperback – قطع و نوع جلد کاغذی
Published Year:
 1397/2018– سال چاپ
Pages: 645 – تعداد صفحات
Language: Dari “Persian” – به زبان فارسی

Description

در این شماره بخوانید: عناوین ذیل را

1-ارزیابی انرژی جیوترمال چشمه های آب گرم دره کالو مقاله از نقیب الله سهاک، عطا الله یوسفزی.

2-د جنس او عمر له مخی د مثانی د تیږو د پیښو څیرنه مقاله از میرویس حقمل.

3-ضایعات انرژی برق در شبکه برق شهر کابل و اقدامات جهت کاهش آن مقاله از عنایت الله نیازی.

4-دریافت قوه های عامل در حالت تعادل استاتیکی مقاله از عبدالهادی راشد.

5-تحقیق در مورد تعیین تعداد و فیصدی واقعات انواع مختلف فتق های جدار بطن از تیمور شاه علیم منگل.

6-عوامل خطر برای سرطان معده مقاله محمد حسن ساعی.

7-ارزیابی شبکه های محلی کمپیوتری در کشور مقاله از عتیق الله خوشیوال.

8-تعیین مقدار عناصر کیمیاوی اساسی تشکیل دهنده سنگ معدنی کرومیت لوگر مقاله از احمد امید افضلی.

9-بررسی وضعیت آب و هوای کشور نظر به موقعیت عرضی با روش دانشمندان مختلف مقاله از مریم سادات.

10-علل فرسایش خاک های زراعتی مقاله محمد طاهر رسولی.

11-نقش پوشش نباتی در پایدار سازی نشیب های اراضی کشور مقاله عبید الله محمد.

12-د زره د عدم کفایی د تشخیص نوی لاری چاری مقاله از عبدالرحیم وردک.

13-بررسی استفاده موثر از منابع آبی کشور مقاله عبدالرحمن لطیف.

14-سنتیز کردن نقره- کاولین مرکبی با قطر نانو متر عنوان ماده جاذب مقاله عبید الله صالحی.
15-بررسی عوامل ایجاد صحراها و گسترش بیابان ها در افغانستان مقاله از محمد واثق حسینی.
16-عوامل آسیب رسان به ابتکار و نوآوری محصلان ریاضی پوهنتون بدخشان مقاله از فریده فرید.

Additional information

Weight 1.15 kg
Dimensions 24 × 17.1 × 3.3 cm