ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره یازدهم، نمبر مسلسل ۵۹

$12.00

Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number 11
Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی
Author: Baryalay Bajaury – بریالی باجوری
Binding: Paperback- پوش کتاب کاغذی
Pages: 36 – تعداد صفحه
Language: Persian – به زبان فارسی
Series: New Home, New Life – خانه نو، زندگی نو

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity:

Additional information

Weight 0.19 kg
Dimensions 27.7 × 21.5 × 0.3 cm