ماهنامه کارتونی درامه های بی بی سی: سال پنجم، شماره هشتم، نمبر مسلسل ۵۶

$12.00

Title Translation: A Monthly Cartoon Journal Based on the Radio Soap Opera for Afghanistan From The BBC, Volume 5, Number 8

Editor: Shirazuddin Siddiqi- شیرازالدین صدیقی
Author: Baryalay Bajaury, Rahbeen – بریالی باجوری-محمد افسر رهبین
Binding:
Paperback- پوش کتاب کاغذی
Pages: 36 – تعداد صفحه
Language: Persian – به زبان فارسی
Series: New Home, New Life – خانه نو، زندگی نو

Product price
Additional options total:
Order total:

Quantity:

Additional information

Weight 0.19 kg
Dimensions 28 × 21.6 × 0.2 cm